Loading...

Børns forbrug af digitale medier

Har du/I problemer med at få jeres barn til at minimere tiden foran skærmen? 

Det er en mange diskussioner blandt forældre internt, men også blandt nyhedsmedier og professorer om hvorvidt tid foran skærmen er skadeligt for barnets indlæringsevne eller ej.

Myter beror på at børn bliver mere uintiligent, mere asocial og mere aggresiv ved at tilbringe tid foran computeren. 

Disse myter er ligeledes blevet afmystificeret af politiken i 2014 via deres kilde fra Aarhus Univsersitet. Nyere studier fra Unicef (Dec 2017) prøver at afdække kompleksiteten af børn tidsforbrug foran skærmen og dermed bekræfte at myterne ikke holder vand. Unicef påpeger at flere studier skal laves for at kunne drage en parrallel mellem børn adfærd med digitale medier og deres udvikling, sociale adfærd og fysiske aktivitet. 

Børns udvikling og adfærd er for kompleks til at digitale medier kan bære skylden udelukkende.

Barnets forældre skal være bevidst om barnets trivsel, både i skolen, uden for skolen og i hjemmet. Det er relevant at vurdere hvorvidt digitale medier som spil, tv, youtube osv. er en flugt fra barnets hverdag eller blot et tilvalg. 

Studier, som politiken og Unicef henviser til, anerkender en række fordele ved børne adfærd foran skærmen. Visse computetspil kan stimulere en række kognitive egenskaber, så som strategisk planlægning, omstillingsparathed og øge sproglige kompetencer.

Forældre kan have en tendens til at opfordres deres børn til at reducere mængden af deres tid foran skærmen i håbet om at det vil føre til øget fysisk aktivitet. De førnævnte studier påviser dog at der eksisterer ingen korrelation mellem reduceret skærmforbrug og øget fysisk aktivitet. 

Det vil være relevant at kunne undersøge og påvise hvad der ville motivere børn til at øge deres fysiske aktivitet uafhængigt af deres adfærd foran skærmen, men vil kræve yderligere studier. 

Dette er ikke ensbetydende med at al aktivitet foran skærmen er acceptabelt, men i moderate mængder, hvilket svarer til 2-3 timer om dagen, gør det ingen skade. 

Hvis det har taget overhånd for jeres barn om hvor meget tid der bruges på computerspil eller youtube, som begrænser dem fra at være social, sportslig eller aktiv i skolen, så har Yoopies lades sig inspire om at indgå et skærmkontrakt med dit barn. 

Kontrakten kan selvfølgelig skæddersyes efter behov, mens det følgende eksempel fremgår som inspiration:

Yoopies har ladet sig inspirere af opslaget om at have en skærmkontrakt fra GoLittle